Make your dreams at night and live them at the day.

Last war - Jednorázovka - FrostIron - 3/3 part 2

11. srpna 2014 v 13:56 | Pacakspacak |  Jednorázovky

►Last war

Jednorázovka - FrostIron - 3/3 part 1
TÝM JEDNA (Clint, Nataša)


Ohlušující alarm a červené světlo je vyrušilo zrovna při odrovnávání trojice nepřátel. Byli už před místností s motorem. Na nic nečekali a rychle tam vrhli. Nataša u sebe měla něco, co umí udělat malé silové pole. Položila to před dveře, aby se k nim nikdo nemohl dostat.
Clint mezitím šel prozkoumat motor.
"Je tu řídící deska! Možná ho budu moct vyřadit ručně, a pak se budeme moct dostat pryč,"
"Clinte!" ozval se za Clintem Natašin přiškrcený výkřik.
Clint automaticky napnul luk, taktéž s vylepšenými šípy.
Natašu držel pod krkem a za ruce jeden z nepřátel, vypadal jinak. Musel to být jeden z kapitánů, neměl na sobě takové brnění, jako ti ostatní.
"Hned-ji-PUST!" zařval na něj Clint.
"Ale, ale, copak to tu máme. Je to tvoje přítelkyně? Snoubenka? Žena? To by ti bylo určitě líto, kdyby se jí něco stalo, že? Ozvalo se robotickým hlasem to stvoření, muselo mít v masce zabudovaný překladač.
Nataša se nemohla hýbat, ani kdyby chtěla, byla něčím paralyzovaná. Její únosce pustil její ruce, vytáhl z kapsy nůž a začal jí tím přejíždět po krku.
"Pohneš se, umře. Pokusíš se vyřadit motor, umře. Pokusíš se mě zabít, umře se mnou," Clint by přísahal, že viděl přes masku úsměv.
Clintovi se rozbušilo srdce a začala ho přemáhat úzkost. Nevěděl, co má dělat, nemohl nechat Natašu zemřít. Miloval ji, nemůže ji zabít.
"Pusť ji a nechám tě jít," řekl Clint přes zatnuté zuby plné vzteku.
"Vystřel a já ti ulehčím tvé rozhodování,"
Nataša jen lehce přikývla hlavou, to bylo jediné, co mohla udělat.
Clint zavřel oči a vystřelil, se šípem upustil z oka i slzu.
Ozval se výkřik. Loď se u toho trochu zatřásla, ale to nebylo tím, někdo musel zničit motor.
Na zem se svalila jak Nataša, tak mrtvý útočník. Výkřik ale jeho nebyl. Stvoření něčím Natašu probodlo na skrz hrudníkem.
"Natašo, ne, ne ne, to bude dobrý. Všechno bude dobrý," Clint odhodil luk, sedl si k Nataše a vzal ji do náruče. Paralyzaci způsoboval útočník, ten je teď mrtvý a tak si mohla rukama tisknout ránu uprostřed hrudníku, ze které se hrnulo množství krve.
"…čtyř-čtyř-ka," prstem Nataša ukázala na svůj opasek.
"Dej- to na mo- motor a ute *Ehr-Ehr* uteč," řekla zalykajíce se vlastní krví.
"Nemůžu tě tu nechat, ne! Ty, ty mi nesmí umřít! Neopouštěj mě, prosím," už brečel Clint, svírající Natašu v náručí.
"Jedničko, dvojko, zničili jsme motor *šum* jsme v pasti *šum* íte zničit na dálk *šum* končíme i my *šum*" ozvalo se z jejich komunikátorů, ale oni to ignorovali.
"Miluju tě," řekla Clintovi Nataša, taky se slzami v očích a pohladila ho z posledních sil zakrvácenou rukou po tváři. Clint její ruku chytil a přidržel ji tam.
Z očí Nataši se vytratil všechen život a její ruka na tváři jejího vyvoleného ztratila sílu, Clint si její bezvládné tělo přivinul k sobě.
"Neeeee!" zařval, jak jen mohl, řval dlouho, řval bolestně, řval ze srdce, řval se slzami, řval naposledy. Zavřel Nataše oči a odnesl jí k motoru. Ten celý oblepil C4 a sednul si k ní. Naposledy ji pohladil po vlasech, naposledy jí řekl "Miluju tě", naposledy ještě cítil už skomírající teplo jejího těla.


VŠUDE KOLEM

Mateřská loď nepřátel pomalu začala zakrývat bitevní pole. Další dvě hlavní lodě, ale ne tak velké se podařilo sestřelit. Do té největší mohlo pálit kolik děl chtělo a ani se nepohnula. Strana Asgardu a Midgardu začala prohrávat, nepřítel drtil jejich vojáky po stovkách a fronta se čím dál tím více přibližovala k hradu, ten už byl obalen zlatavým ochranným silovým polem, to ho ale jen stěží zachrání. Na velícím můstku se Fury s Odinem chystali do boje a museli vydat ten nějtěžší rozkaz.

"Myslíte, že to stihnou?" zeptal se Odin.
"Nevím, mají vyřazený teprve jeden motor a komunikace s nimi je rušena silový polem," odpověděl mu sklesle Fury
"Musíme vydat rozkazy," pronesl se skloněnou hlavou Odin a vzal si do ruky své zlaté kopí.
Fury jen zklamaně přikývl.
"Přichystejte atomové střely! Pokud by měl hrad padnout, namiřte je na mateřskou loď a odpalte je!" zvolal honosným hlasem Odin a odešel s Furym do boje.


Byla to nejtěžší chvíle bitvy. Na bojišti ležely tisíce mrtvých a každou chvíli jich přibývalo. Tým alfa se rozpadal jak fyzicky, tak psychicky. Clint seděl zlomeně s Natašou v náručích a chystal se odpálit motor společně se sebou. Bruce umíral v pasti a Thor mu nemohl nijak pomoct. Tony s Lokim seděli ve výtahu, zatímco Stevovi docházel čas a výkřiků i pálených střel ubývalo. Nic nešlo podle plánu, všude panoval pach smrti, zlomených nadějí a ztracených sil.

TÝM DVA (Loki, Tony)


Tony seděl opřený o dveře výtahu naproti Lokiho. Pořád byl mimo, z toho co se stalo. Všechno se to událo moc rychle. Jednu chvíli běželi všichni tři bez problému k motoru a teď je Steve mrtvý jen několik metrů od nich. Začínaly se ozývat rány na dveře, když se snažili nepřátelé dostat dovnitř. Tony je k sobě svařil, aby nešly otevřít. Výtah byl samozřejmě vypnutý, funguje jen mezi těmito dvěma patry na bázi magnetu, takže nehrozí, že se zřítí někam dolů do šachty. Každopádně byli v pasti a docházel jim čas.

"Jedničko, dvojko, zničili jsme motor *šum* jsme v pasti *šum* íte zničit na dálk *šum* končíme i my *šum*" uslyšeli přerušenou zprávu od Bruce.
"Co to znamenalo?" zeptal se Loki.
"Něco se muselo posrat, ale motor zničili, při výbuchu se jim asi porušili komunikátory a ještě je něco blokuje, to bude asi ta past," řekl zkřehlým hlasem Tony.
"Nevypadáš, že by tě to nějak zasáhlo,"
"Slyší mě někdo? Tady tým jedna," z jejich komunikátorů se ozval zoufalý hlas, Tony zpozorněl a zděsil se nad Clintovým zničeným hlasem,"
"Tady dvojka, co se děje?" odpověděl Tony.
"Já… všechno je v háji! Nataša je mrtvá a já… nedokázal jsem to! Zabil ji… je mrtvá," Clint byl mimo, byl zlomený. Tony ho takhle nikdy neslyšel.
"Clinte, uklidni se. Co se stalo?"
"Byl tu, on jí, on jí probodl, já se snažil… odpálím C4 motor,"
"Clinte! Odpal to na dálku! OKAMŽITĚ - OD TAMTUD - VYPADNI! Slyšíš mě?"
"Já nemám kam vypadnout! Copak to nechápeš? Do modulu se nikdy nedostanu, a i kdybych se dostal? Co pak? Všechno jsem ztratil Tony! Ten starý Clint už není!" začal řvát Clint, bylo slyšet, jak brečí, bylo slyšet, jak to vzdal.
"Nemůžeš se jen tak vzdát! Clinte, vypadni!"
"Dobře se mi s tebou pracovalo Tony, s Bohem, doufám, že to zvládnete." Řekl už klidně Clint a zabodl do C4 šíp.
"Clinte! Clinte! Ne! Ne! Clinte, nedělej to! Clinte!"
"S bohem!" ozvalo se zapraskání jisker ohně, Clint podpáli šíp a objal Natašu.
"Neeeeee!" naposledy zoufale zakřičel Tony.
Ozval se výbuch, loď se zatřásla, komunikátor zapískal a pak už se z něj linul jenom šum.

Kdyby Loki mohl vidět Tonymu pod masku, viděl by jeho zděšený a smutný výraz. Tony byl na dně, všichni jsou mrtví a on nedokázal splnit jediný úkol, který by jejich oběť pomstil.
Loki radši nic neříkal, on k těm lidem neměl žádný vztah, byli to jeho spojenci jen z povinnosti a o Thora se zas tak neobával.

"Všechno je to v prdeli!" udeřil Tony naštvaně do podlahy výtahu.
Loki se díval do země.
"Všichni jsou mrtví, a my tu uvízli v blbým výtahu," Stark začal pálit všude kolem sebe, jen těsně minul Lokiho, stěny se ani nepohnuly.
"Přestaň! To ses vždycky tak snadno vzdával? Znám tě trochu teprve pár dní a zatím ses buď vzdával, nebo lhal a ubližoval!" ruply nervy i Lokimu a okřikl Tonyho.
Tony na něj chvilku civěl v tichu.
"Tím lhal a ubližoval, myslíš tobě?" zeptal se opatrně.
Loki neodpověděl a jen nevěřícně zakroutil hlavou.
"Myslím, že je ta správná chvíle říct věci narovinu. Stejně se k nám za pár minut dostanou a oba nás zabijou," pokrčil kovovými rameny Tony.
"Miluju tě, jo, sám nevím, jak jsem k tomu přišel, ale taková je realita, které se sám bojím, proto jsem si tě snažil dostat co nejvíce od těla. Teď mě můžeš zabít," řekl rezignovaně Tony, ale myslel to upřímně.
Loki se zamračil. "No super, teď mě zabije," pomyslel si Stark. Místo toho se k němu Loki beze slova nahnul a objal ho.
"Ani se nehni," řekl Loki a kolem nich se objevil zelený dým.

Objevili se v místnosti s motorem.
"To si to sakra nemohl udělat dřív? Třeba nás tu teleportovat všechny?!? Možná by nemuseli umřít!"
"Před chvílí mi tu říkáš,jak mě miluješ a teď na mě řveš? Neměl jsem tolik energie nás tu teleportovat, vlastně jsem ani nevěděl jestli, to vyjde a neskončíme ve zdi,"
"Dobře,… promiň," oba se postavili, Loki byl zády k motoru.
Do místnosti vběhlo několik nepřátel. Oba začali střílet, každý svými zbraněmi. Pomalu se stahovali k motoru, ale útočníci nepřestávali přicházet.
"Takhle to dál nepůjde, můžeš s tím něco udělat?" zeptal se Tony.
Loki poslal směrem k vchodu tlakovou vlnu, která se zastavila v průchodu a tam zůstala.
"Na chvíli by je to mělo zastavit,"
"Loki, pozor!" zakřičel Tony a vrhl se před Lokiho. Stejné dělo, jaké střelilo Bruce,teď vystřelilo po Lokim, ale Stark se postavil do jeho trajektorie. Strhlo ho to k zemi.
"Anthony!" rozběhl se Loki k Tonymu.
Tony ležel nehybně na zemi, jeho kovová maska mu už ale odpadla. Loki nevěděl, co má dělat, zkusil do Tonyho šťouchnout, kupodivu to zabralo.
Tony otevřel oči a cukal se bolestí. Jeho kovový oblek byl zdeformovaný a Loki jen chabě doufal, že prolákliny na obleku nesahají až k Tonyho tělu.
"Proč si to u Odina udělal?!? Jsem Bůh, mohl bych to přežít."
"To *eh* těžko. Znič - ten - motor. Mám -tě r-" ani to nedořekl a upadl do bezvědomí.
Loki jen naštvaně zařval, vstal a rozhlédl se kolem. Jeho kouzla u vchodu slábly a on sám byl zmatený.
Mohl je oba zachránit a vykašlat se na ten pitomý úkol, to by mu Tony ale nikdy neodpustil. Musel jednat, času ubývalo.
Sklonil se k Tonymu a chytnul ho kolem pasu, jednou rukou pak namířil jeho zbraní na motor a vystřelil. Bezprostředně potom se s Tonym teleportoval pryč.

Dostal je na střechu padajícího kolose. Loki neměl dostatek energie, aby je dostal kouzlem až do modulu, ale loď s ním už byla na dohled, její ochranný štít už opadl.
Snažil se Tonyho dostat pryč, vláčel ho, snažil se ho nést, párkrát se s ním dokázal teleportovat o pár metrů. Celá loď se řítila dolů a začala se naklánět. Loki neměl dost síly, aby ho unesl. Nemohl ho ale nechat umřít, ne teď, ne tak blízko od záchrany, ne teď, když věděli, co k sobě cítí. Loki se rozhodl použít všechnu svou zbylou sílu k teleportaci.


Zvládl je teleportovat hned těsně ke vnitřní zdi jejich lodi, stačilo o trochu méně energie a zasekli by se ve zdi. Dokázal to, dostal je pryč. Vojáci na palubě byli všichni mrtví a loď byla z části rozedrána výbuchem, někdo ji musel objevit. Loki jen doufal, že je modul v pořádku. Dotáhl k němu Iron mana a strčil ho dovnitř. Modul byl v pořádku. Zavřel se za nimi vstup a modul se oddělil od lodi. Kašlal na připoutání, sedl si vedle Tonyho a snažil se ho dostat z obleku.

Tvrdě přistáli na zem. Modul automaticky odhodil dveře. Byli v mrtvé zóně bitevního pole, celkem blízko Asgardského paláce. Mateřská loď právě dopadla k zemi a celá zem se zatřásla. Loki ignoroval vše, co se děje za ním. Konečně dokázal odstranit svrchní část Tonyho obleku. Až teď viděl jeho zranění, měl úplně proděravěný hrudník. Hned se snažil nahmatat Tonymu puls, neúspěně.
"Ne, ne, ne. Teď nemůžeš umřít, TEĎ NE!" do očí se mu hrnuly slzy, tento pocit skoro neznal. Nikdy nebyl tak zklamaný z něčí ztráty. Nedokázal se smířit s tím, že by byl mrtvý, po tom všem…
Začal s masáží srdce, pokud něco odkoukal na Zemi, tak to bylo tohle.
"No tak, prosím!"
Tony nereagoval. Kolem nich probíhaly spousty stahujících se vojáků. Nevěděl, jestli prohráli nebo vyhráli, bylo mu to jedno. Šlo mu jen o jeden mizerný lidský život. Jediný pozemšťan, na kterém mu záleželo a teď umře? Ne.
"Pomoc! Tak k sakru je tu nějaký zdravotník?" zoufale volal Loki, ale nepřišla mu žádná odpověď. Přes slzy v očích už ani neviděl, ale nepřestával stlačovat Tonyho hrudník.
"Bratře?" překvapeně se ozval v dálce Thorův hlas
"Thore." Loki se ani neohlédl. "Thore, bratře, potřebuju pomoc!"
"Jsem tak rád, že ži-" když přišel Thor blíže, spatřil bezvládného Starka.
"Můžeš tam jen tak nestát a pomoct mi?"
"Loki… je mrtvý…,"
"To není pravda, můžeme ho zachránit, zkus do něj třeba uhodit bleskem já nevím!" Loki se ohlédl na svého nevlastního bratra a ten spatřil Lokiho zoufalou tvář.
"Loki, to by ho mohlo úplně spálit,"
"Jen trochu, zkus… zkus prosím něco."
Thor ho poslechl a zkusil z kladiva vytvořit malý blesk, šok, který by mohl nahodit Tonyho srdce. Loki si všimnul, že Tonyho reaktor byl rozbitý, už jen lehce poblikával. Nevěděl, co vlastně dělá, ale to, že nesvítil, nebral jako dobrou zprávu. Tony se pod šokem prohnul, ale se žádnou odezvou.
"Znovu!" zařval Loki.
"Loki.."
"Řekl jsem znovu,"
Thor to opakoval, ale zase žádná odezva. Kdyby Loki nepoužil všechnu svou energii, možná by ho dokázal vyléčit. "Proč… Proč.," říkal si.
Loki přestal s masáží srdce. Pomalu si uvědomil, že je konec.
"Proč ty hloupej malej smrtelníku? Proč?" rozbrečel se Loki na Tonyho rameni.
Thor ho takhle nikdy neviděl, chtěl mu nějak pomoci, ale věděl, že nemá jak, odešel.
Loki tam zůstal, zůstal s Tonym. Zachránil ho z padající lodi, ale nedokázal ho přivést mezi živé. Až teď si uvědomil, jak pomíjivý je život smrtelníků, jak to bolí, když někoho ztratíte. Nakonec políbil Tonyho na jeho již vybledlé rty a sednul si o kus dál.

THOR

Thor se procházel po již skoro opuštěném bitevním poli, všude ležela mrtvá těla a on v nemálu z nich našel jemu známé tváře. Vyhráli, ale sám neví, jestli se to dá za výhru považovat. Přežila jen desetina jejich vojáků a bojovníků. Většina nepřátel, ale i mnoho vlastních zemřelo při pádu mateřské lodi. Sami se z ní s Brucem dostali tím, že Thor v zoufalství začal mlátit kladivem do všeho kolem. Od silového pole se odráželo, ale na podlaze žádné nebylo. Tak se doslova prosekal pryč z lodi a s umírajícím Brucem vyletěl pryč. Stihl ho odnést do Asgardské nemocnice, ještě pořád neví, jestli přežil. Zachránili světy, ale za jakou cenu? Kolik vyhaslých životů za to zaplatilo? Na bojišti nacházel i tak mladá těla. Bylo mu z toho těžko. Nic ho však nepřipravilo na to, co spatřil o pár metrů dál.

"Ne, ne, ne NE!" rozběhl se. Byla to pravda, doufal, že se mu to jen zdá. Se zabodlým mečem v boku ležela na zemi mrtvá Sif.
Thor si k ní sedl a vzal ji do náruče, vyndal z ní meč a odhodil ho, jak nejdál dokázal. Přivinul ji co nejvíce k sobě. Přes celou oblast se pak ozval jeho žalostný nářek ve formě naštvaného řevu.

PO BITVĚ


Začalo se rozednívat a slunce odhalilo všechny hrůzy války. Místo boje bylo poseto těly a doutnajícími zbytky plamenů. V Asgardském hradu se konalo zasedání s Alfa týmem, Furym a Odinem.

Do místnosti se ale dostavili jen zničení Thor a Loki. Když to uviděl Fury, zastavil se mu dech.
"Řekněte mi, že ostatní jsou na ošetřovně,"
Nikdo neodpověděl.
"Jaké jsou ztráty?" vložil se do toho Odin.
Loki nehodlal s nikým mluvit.
"Spíš, kdo přežil," odpověděl potichu Thor, taky mu nebylo do řeči.
"Tak?"
"Doktor Banner je na ošetřovně v kritickém stavu."
"Dál?" zeptal se Fury.
"To je vše," sklonil hlavu Thor.
Fury tomu nechtěl věřit, celý svůj tým poslal na smrt.
"I Stark? Romanovová? Všichni?"
Lokiho bodlo Tonyho jméno jako nůž, rozhodl se odejít, stejně ho tu nikdo nepotřeboval.
"Počkej, chceme vám poděkovat, bez vás… by byli všichni mrtví," řekl Odin.
"Těm, kterým byste měli děkovat, jsou všichni mrtví," zasyčel Loki a odešel.

Byl to krutý čas pro tyto dva světy. Na Zemi se držel smutek, do Asgardkého hlavního města se začali vracet teď už vdovy s dětmi. Vrátila se i Frigga, snažila se pomoci Lokimu překonat jeho smutek, ale ten se jen uzavřel více do sebe. Možná jednou žal z prázdných srdcí vyprchá, ale nikdo neví kdy a jestli vůbec. V tom jsou války kruté, protože jejich následky zanechají stopu na srdcích, i těm, kdo na bitevní pole ani nevkročili.


Teď ještě pár dodatků na závěr: Bruce přežil a vrátil se k doktorské profesi. V místnosti s Clintem a Natašou byl kanón rozbitý, proto tam byl ten hajzl, který to měl opravit a hlídat. Fury v bitvě přišel o pravou ruku od loktu dolů. Na památku bitvy je na Asgardz i Midgardu velký pomník na kterém jsou jména všech padlých a sochy týmu Alfa.Thor i Loki se ještě pořád vzpamatovavají ze svých ztrát. Frigga v tomto příběhu žije, protože mi to, že umřela kvůli jednomu probodnutí přijde prostě absurdní, když je to jedna z nejvyšších bohyní a hned potom ji někdo našel.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Iko Iko | E-mail | Web | 11. srpna 2014 v 22:43 | Reagovat

Uff, ke komentování se dostávám až teď. :D  No páni.. co na to říct? :D Bylo to celé úžasné a moc se ti to povedlo, stejně tak jako se ti povedlo mně totálně rozbrečet.. :´D Bylo to fakt, fakt smutné a dojemné a nevim co ještě.. :/ :D Prostě, prostě toho komentování necham nebo budu zase bulet jak želva.. :D

2 Kameko Kuroi Kamui Kameko Kuroi Kamui | 12. srpna 2014 v 22:04 | Reagovat

Oh...já tu brečím. Máš velký potenciál, sem se ještě vrátím.

3 Veri Veri | 13. srpna 2014 v 15:11 | Reagovat

Je to úžasná povídka :D
Psát to já, asi by nepřežil nikdo, a Loki rozhodně ne :D
Jestli tě to zajímá, uronila jsem jednu slzu, ale za to může opalovací krém, co mi natek do oka :D Holt nejsem brečící typ... Ale smutný to bylo, uznávám... :D :/

4 Maggi Maggi | Web | 14. srpna 2014 v 14:37 | Reagovat

Nejsem moc empatické stvoření, takže jsem slzu neuronila.. (možná dvě v té Clintovské části) celou dobu jsem se spíš zoufale usmívala, protože tohle je asi ta nejsmutnější povídka ever. Odkdy lidi umřou a už nevstanou z mrtvých!? :D sakra, chudák Loki. A chudák já. Teď o tom budu mít noční můry. :D
Ale bylo to skvělé. Takové.. profesio(a)nální, to je to slovo. Ale nevím, jestli bych od tebe ještě něco tak smutného zvládla, píšeš strašně důvěryhodně. Zlaté WTDCT. :D (doufám, že už bude brzo)
Štve mě, že máš na smutné povídky talent, takže tě to určitě bude nutit psát další, já je pak budu číst a budu smutná. :D hudba byla boží. :3 i když s ní bylo hodně práce. :D
Prostě skvělá povídka, překonala jsi se. :3 :D

5 Pacakspacak Pacakspacak | E-mail | Web | 14. srpna 2014 v 18:52 | Reagovat

[1]: Díky. Jo! Jo! Úkol splněn :D

[2]: Muhehehe! Díky :) už se těším na tvou další návštěvu.

[3]: Děkuji, to víš, opalovací krémy pracují pro mě :D

[4]: Och! Díky. No, asi se ještě něčeho smutného dočkáte... užívej si šťastných dílů WTDCT (Muhehe! :3)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama